Henrik Laursen

Henrik Laursen

Speciallæge i almen medicin

Læge i 1984.
Praktiserende læge siden 1999.

Poul Dahl

Poul Dahl

Speciallæge i almen medicin

Læge i 1980.
Praktiserende læge siden 1990.
Speciel interesse i idrætsmedicin, reumatologi,
hjerte/karsygdomme, livsstilssygdomme
– overvægt og sukkersyge samt mave/tarmsygdomme.